Οργανισμός συμμόρφωσης

Ως αποτέλεσμα της συνεχούς διεθνούς ανάπτυξης της εταιρίας και των αυξανόμενων νομικών απαιτήσεων , αυξήθηκε η σπουδαιότητα του θέματος της συμμόρφωσης. Συνεπώς αναπτύχθηκε ένα σύστημα διαχείρισης συμμόρφωσης για ολόκληρο τον όμιλο της Dr. Oetker.  

 

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος συστάθηκε ένας Οργανισμός Συμμόρφωσης του οποίου Εκπρόσωποι Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμοι ως  ουδέτερα και ανεξάρτητα πρόσωπα επικοινωνίας σε περίπτωση ζητημάτων συμμόρφωσης. 

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη πιθανής παράβασης του νόμου σε σχέση με την Dr.Oetker,έχετε την δυνατότητα να μας στείλετε -εντελώς ανώνυμα- μήνυμα μέσω του Compliance Hotline System της Oetker-Group:

> Ανώνυμη υποβολή μηνύματος:


Εναλλακτικά έχετε την δυνατότητα να στείλετε e-mail στον Οργανισμό Συμμόρφωσης της εταιρίας μας.

Επικοινωνία:

compliance@oetker.de

 

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Oetker-Group σχετικά με αυτό το ζήτημα , παρακαλώ απευθυνθείτε στο:

compliance@oetker-gruppe.de


Θα εξετάσουμε προσεκτικά το αναφερόμενο ζήτημα ,αναλαμβάνοντας άμεσα δράση.